Skip to main content

MPKL


Akta

13 Jun 1974
  • Akta 133, Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974
25 Mac 1976
  • Akta 171, Akta Kerajaan Tempatan 1976
25 Mac 1976
  • Akta 172, Akta Perancang Bandar dan Desa 1976
14 April 2007
  • Akta 663, Akta Bangunan & Harta Bersama
  • (Penyelenggraan & Pengusaha) 2007