Skip to main content

MPKL


Perundangan

Akta
13 Jun 1974
 • Akta 133, Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974
25 Mac 1976
 • Akta 171, Akta Kerajaan Tempatan 1976
25 Mac 1976
 • Akta 172, Akta Perancang Bandar dan Desa 1976
14 April 2007
 • Akta 663, Akta Bangunan & Harta Bersama
 • (Penyelenggraan & Pengusaha) 2007
Undang-Undang Kecil
 1. UUK Pusat Kecantikan & Penjagaan Kesihatan MDKL 2007
 2. UUK Pusat Siber & Kafe Siber MDKL 2007
 3. UUK Kerja Tanah MDKL 2007
 4. UUK Hotel MDKL 2007
 5. UUK Penjaja MDKL 2007
 6. UUK Pelesenan Anjing MDKL 2007
 7. UUK Pemungutan, Pembuangan & Pelupusan Sampah MDKL 2007
 8. UUK Iklan Pilihanraya MDKL 2007
 9. UUK Pasar MDKL 2007
 10. UUK Kolam Renang MDKL 2007
 11. UUK Krematorium MDKL 2007
 12. UUK Pengendali Makanan MDKL 2007
 13. UUK Iklan MDKL 2007
 14. UUK Tred Perniagaan & Perindustrian MDKL 2007
 15. UUK Pelesenan Establisymen Makanan MDKL 2007
 16. Perintah Tetap Mesyuarat MDKL 2007
 17. Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukkan Tempat Letak Kereta) MDKL 2007
 18. UUK (MengkompaunKesalahanKesalahan) (Majlis Daerah Kuala Langat) Jalan, Parit Dan Bangunan 2005
 19. UUK PelesenanTempatLetakKeretaPersendirian (Majlis Daerah Kuala Langat) 2005
 20. UUK Tanah Perkuburan Islam (Majlis Daerah Kuala Langat) 2005
 21. UUK TandasAwam (Majlis Daerah Kuala Langat) 2005
 22. UUK Vandalisme(Majlis Daerah Kuala Langat) 2005
 23. UUK (MengkompaunKesalahanKesalahan) (Majlis Daerah Kuala Langat) KerajaanTempatan 2005
 24. UUK Taman (Majlis Daerah Kuala Langat) 2005
 25. UUK Mengkompaun Kesalahan-kesalahan (MDKL) Kerajaan Tempatan (Pindaan) 2007
 26. UUK Mengkompaun Kesalahan-kesalahan (MDKL) Akta Jalan, Parit & Bangunan 1974 (Pindaan) 2007
 27. UUK Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Pindaan) 2007
 28. UUK Tanah Perkuburan Islam (MDKL) (Pindaan) 2007
 29. UUK Tandas (MDKL) (Pindaan) 2007
 30. UUK Vandalisme (MDKL) (Pindaan) 2007
 31. UUK Taman (MDKL) (Pindaan) 2007
Enakmen
 1. Enakmen Mengawal Lembu-Kerbau (Pindaan) 1978.
 2. Pengisytiharan Kawasan Larangan Bagi Lembu-Kerbau Di Bawah Seksyen 3.
 3. Enakmen Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan (Pindaan) 2001.
 4. Peraturan-Peraturan Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan (Selangor) 1996.