MAJLIS PERBANDARAN KUALA LANGAT

Sebut Harga​ / Tender

Rujukan Sebutharga
Tajuk
Tarikh Tutup
Lampiran
MPKL/UPUB/SH:3/2021
KENYATAAN SEBUTHARGA JABATAN KEJURUTERAAN MAJLIS PERBANDARAN KUALA LANGAT (14042021 – 21042021)
21/04/2021
Rujukan Sebutharga
Tajuk
Tarikh Tutup
Lampiran
MPKL/UPUB/SH:3/2021
KENYATAAN SEBUTHARGA UNIT PEROLEHAN & UKUR BAHAN MAJLIS PERBANDARAN KUALA LANGAT (07/04/2021- 14/04/2021)
14/04/2021
Rujukan Sebutharga
Tajuk
Tarikh Tutup
Lampiran
MPKL/JKP/01/AM/286
KENYATAAN SEBUTHARGA JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN MAJLIS PERBANDARAN KUALA LANGAT (07/04/2021- 14/04/2021)
14/04/2021
Rujukan Sebutharga
Tajuk
Tarikh Tutup
Lampiran
MPKL/JK/SH: 45/2021, MPKL/JK/SH: 46/2021, MPKL/JK/SH: 47/2021, MPKL/JK/SH: 48/2021, MPKL/JK/SH: 49/2021
KENYATAAN SEBUTHARGA JABATAN KEJURUTERAAN MAJLIS PERBANDARAN KUALA LANGAT (07/04/2021- 14/04/2021)
14/04/2021