MENU
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Bahagian Teknologi Maklumat
» Jabatan Perlesenan » Unit Perundangan
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Landskap » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Penguatkuasaan

UNIT PERUNDANGAN

Fungsi-Fungsi :

  • Menyedia, menggubal dan meminda perundingan Majlis Daerah Kuala Langat.
  • Menyedia dan mengkaji perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan Majlis.
  • Menyediakan ulasan perudangan untuk jabatan MDKL.
  • Menguruskan hal-hal pewartaan Majlis.
  • Menyedia dan menguruskan kes-kes ke Mahkamah.
  • Menguruskan proses pembayaran kompaun.