MENU
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Bahagian Teknologi Maklumat
» Jabatan Perlesenan » Unit Perundangan
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Landskap » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Penguatkuasaan

 

Fungsi utama Unit Perolehan dan Ukur Bahan

  • Menguruskan proses pendaftaran pemborong/pembekal di peringkat Majlis Daerah Kuala Langat dan sistem laman web tender selangor.
  • Menguruskan proses tender dan sebutharga bagi perolehan kerja, bekalan dan perkhidmatan di Majlis Daerah Kuala Langat.
  • Menyediakan dokumen kontrak bagi perolehan kerja, bekalan dan perkhidmatan.
  • Menguruskan dan menyediakan pembelian secara perolehan/pesanan kerajaan (LO).
  • Menguruskan penerimaan pendaftaran/ pelupusan aset Majlis Daerah Kuala Langat.
  • Urusetia kepada mesyuarat jawatankuasa tender dan sebutharga.
  • Urusetia kepada jawatankuasa membuka peti tender dan sebutharga.