MENU
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Bahagian Teknologi Maklumat
» Jabatan Perlesenan » Unit Perundangan
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Landskap » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Penguatkuasaan

UNIT KORPORAT DAN PERHUBUNGAN AWAM

Fungsi-fungsi :

Bahagian Aduan dan Perhubungan Awam

  • Mengurus dan menyelaras aduan yang diterima MDKL.
  • Menguruskan dan menyelaraskan kunjungan lawatan dari dalam dan luar negeri ke Majlis.
  • Menjalin hubungan baik dengan pihak luar seperti media, penduduk, agensi kerajaan/swasta dan NGO yang boleh menaikkan imej Majlis.
  • Mengadakan perkhidmatan kaunter terkini dan terbaik

Bahagian Penerbitan

  • Pengurusan mendokumenkan aktiviti Majlis melalui dokumentasi fotografi, videografi dan cetakan.
  • Menguruskan bahan penerbitan seperti laporan tahunan, Buletin, brosur, flyers, poster dan lain-lain untuk menyampaikan maklumat/informasi mengenai aktiviti Majlis.

Bahagian Inovasi Dan Kualiti

  • Mengurus dan menyelaras serta mengaplikasikan program sistem kualiti seperti MS ISO 9001:2008, Amalan Persekitaran Berkualiti (QE), Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK), “Key Performance Indicator” (KPI), “Blue Ocean Strategy” (BOS), penandaarasan, “Business Process Reenginering” (BPR), Piagam Pelanggan, Sistem Penarafan Bintang (SPB-PBT), Anugerah Pengurusan Pejabat dan Pentadbiran Cemerlang (APPC) dan lain-lain dalam meningkatkan sistem penyampaian berkualiti MDKL.
  • Mengurus usaha-usaha inovasi dan mengaplikasikannya di MDKL.
  • Mempertingkatkan kesedaran kualiti di kalangan kakitangan Majlis.