MENU
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Bahagian Teknologi Maklumat
» Jabatan Perlesenan » Unit Perundangan
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Landskap » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Penguatkuasaan

Unit Audit Dalam

Fungsi-Fungsi :

  • Memastikan / membantu pengurusan kewangan MDKL diuruskan mengikut prosedur.
  • Memastikan / membantu pengurusan aktiviti-aktiviti jabatan-jabatan MDKL mengikut prosedur.
  • Membantu penambahbaikan sistem pengurusan MDKL.
  • Memberi khidmat nasihat kepada jabatan-jabatan MDKL berkaitan pematuhan sistem dan prosedur.