MENU
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Bahagian Teknologi Maklumat
» Jabatan Perlesenan » Unit Perundangan
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Landskap » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Penguatkuasaan

JABATAN PERBENDAHARAAN

Objektif

Membina akauntabiliti Majlis melalui pengurusan sistem Belanjawan, Kewangan dan Perakaunan yang cekap dan berkesan.

Fungsi-fungsi :

  • Menyediakan Belanjawan Tahunan MDKL.
  • Bertanggungjawab mengutip Cukai Taksir mengikut Akta 171, Akta Kerajaan Tempatan 1976 dan kutipan bagi semua hasil Majlis.
  • Menguruskan bayaran bagi tuntutan perbelanjaan projek-projek majlis.
  • Menguruskan bayaran gaji dan elaun kakitangan MDKL.
  • Mengawal kewangan dan perbelanjaan Majlis.
  • Menguruskan perakaunan Majlis.
  • Menguruskan pembelian dan perolehan.
  • Menguruskan penyelenggaraan kenderaan.
  • Urusetia Mesyuarat J/K Tetap Kewangan/Pelaburan dan Perjawatan.