MENU
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Bahagian Teknologi Maklumat
» Jabatan Perlesenan » Unit Perundangan
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Landskap » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Penguatkuasaan

 

FUNGSI JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN

Objektif :

Mewujudkan pembangunan yang mampan melalui kelulusan pelan perancangan pembangunan tanah serta menyediakan kemudahan rekreasi untuk meningkatkan keselesaan kualiti kehidupan awam.

Fungsi-Fungsi :

  • Memproses permohonan kebenaran merancang pelan susunatur, kebenaran merancang tanah, merancang perubahan kegunaan tanah, pelan landskap dan pelan alamat.
  • Menyediakan asas rujukan dan melaksanakan mengenai perancangan Bandar terhadap masalah dan isu-isu Perbandaran.
  • Membuat ulasan permohonan tukar syarat tanah, pecah sempadan tanah, menyatukan tanah.
  • Penwartaan keluasan kawasan MDKL.
  • Menyediakan pelan-pelan pembangunan, data-data dan maklumat dalam sistem GIS.
  • Mengawasi masalah setinggan dan kilang-kilang haram.