MENU
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Bahagian Teknologi Maklumat
» Jabatan Perlesenan » Unit Perundangan
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Landskap » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Penguatkuasaan

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

Objektif

Mewujudkan satu sistem pencukaian dan sewaan yang adil dan dinamik melalui sistem penilaian dan pengurusan harta yang cekap, berkesan serta bertanggungjawab.

Fungsi-fungsi :

  • Membuat kerja-kerja penilaian pegangan dalam kawasan MDKL bagi maksud mengenakan Cukai Taksiran mengikut Akta 171, Akta Kerajaan Tempatan, 1976.
  • Membuat kerja-kerja penilaian semula pegangan-pegangan sekurang-kurangnya 5 tahun sekali.
  • Membuat penilaian Caruman Membuat Kadar di bawah Artikel 156, Perlembagaan Persekutuan.
  • Membuat permohonan tanah-tanah kerajaan. Menguruskan bayaran premium tanah, bayaran cukai tanah dan pengeluaran hakmilik.
  • Menguruskan harta-harta tidak alih milik MDKL.
  • Menguruskan penyewaan bangunan-bangunan MDKL.
  • Menguruskan projek-projek penswastaan bagi harta Majlis.
  • Menguruskan carian rasmi pegangan-pegangan.