MENU
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Bahagian Teknologi Maklumat
» Jabatan Perlesenan » Unit Perundangan
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Landskap » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Penguatkuasaan

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

Objektif

 • Mewujudkan dan membentuk belia-belia agar mempunyai sikap yang berkualiti, berdisplin dan dinamik dengan mengadakan program-program yang berbentuk kepimpinan, kemasyarakatan, ekonomi dan keusahawanan, sukan, kebudayaan dan pendidikan.
 • Merancang dan menganjurkan program-program agar dapat membentuk sebuah masyarakat yang cergas, sihat dan bersemangat bagi menanamkan dan memperkukuhkan semangat sikap bersepadu.
 • Menjadikan aktiviti sukan dan kebudayaan sebagai satu kaedah perkembangan sosial dan pengerat hubungan sosial melalui penyertaan semua lapisan masyarakat dan bangsa.

Fungsi-fungsi :

 • Bahagian Belia
  • Merancang dan melaksanakan program belia di dalam kawasan MDKL.
  • Memantau aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh Persatuan Belia yang berdaftar di MDKL.
 • Bahagian Kemsyarakatan
  • Mengurus dan memantau MPP yang berdaftar di MDKL.
  • Mengkaji, melaksana dan merancang program kemasyarakatan di dalam kawasan MDKL.
  • Merancang dan melaksanakan Program Local Agenda (LA21).
 • Bahagian Sukan dan Kebudayaan
  • Mengadakan program kebudayaan dan kesenian untuk MDKL.