MENU
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Bahagian Teknologi Maklumat
» Jabatan Perlesenan » Unit Perundangan
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Landskap » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Penguatkuasaan

 

FUNGSI JABATAN LANDSKAP

Objektif :

Menghijau dan mengindahkan kawasan persekitaran serta menyediakan kemudahan rekreasi untuk meningkatkan keselesaan dan kehidupan awam yang berkualiti

Fungsi-Fungsi :

  • Memproses permohonan kelulusan pelan landskap mengikut garis panduan yang telah ditetapkan
  • Menyediakan sebutharga/tender/kerja-kerja segera bagi kerja-kerja baikpulih kemudahan rekreasi dan pembangunan landskap/tanam pokok
  • Memproses permohonan sokongan sijil layak menduduki bangunan bagi kerja-kerja landskap
  • Memproses permohonan sewaan khemah dan peralatan (bagi yang layak)
  • Menguruskan notis serta operasi tanaman kontan dan kawasan tanah kosong yang bersemak
  • Menyelenggara landskap dan tanaman dalam seluruh kawasan operasi MDKL
  • Menyelenggara tapak semaian MDKL
  • Mengurus peralatan, persiapan dan hiasan bagi majlis-majlis rasmi peringkat MDKL/negeri
  • Mengambil tindakan terhadap segala aduan-aduan yang diterima
  • Melaksanakan kerja-kerja mencantas dan menebang pokok dalam kawasan operasi MDKL.