MENU
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Bahagian Teknologi Maklumat
» Jabatan Perlesenan » Unit Perundangan
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Landskap » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Penguatkuasaan

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

Objektif

Memberikan perkhidmatan pengurusan pentadbiran, latihan dan kemahiran kepada semua warga kerja Majlis Daerah Kuala Langat selaras dengan peraturan-peraturan yang digunapakai bagi memastikan pentadbiran yang cekap dan berkesan.

Fungsi-fungsi :

  • Pengurusan mesyuarat MDKL.
  • Pengurusan hal ehwal pentadbiran.
  • Pengurusan sumber manusia.
  • Menguruskan Program Agenda 21, Program Majlis dan Program Mesra Rakyat.
  • Menguruskan aduan.
  • Menguruskan Program Lawatan Ahli Majlis dan Pegawai MDKL.
  • Pengurusan/ penyelengaraan sistem komputer.
  • Menyediakan/ mengumpul/ menganalisa sistem data maklumat untuk memenuhi keperluan jabatan.
  • Menguatkuasakan akta-akta dan undang-undang yang digunapakai oleh MDKL.
  • Bertanggungjawab terhadap penyediaan kes ke mahkamah.