MENU
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Bahagian Teknologi Maklumat
» Jabatan Perlesenan » Unit Perundangan
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Landskap » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Penguatkuasaan

 

JABATAN KEJURUTERAAN

Objektif

Menyediakan kemudahan kejuruteraan awam serta mekanikal dan elektrikal kepada penduduk dan pemaju untuk meningkatkan keselesaan kualiti infrastruktur selaras dengan perancangan Majlis Daerah Kuala Langat dan keperluan penduduk.

Fungsi-fungsi :

  • Memproses permohonan kelulusan infrastruktur permohonan kelulusan lampu awam.
  • Mengurus dan menyelia projek-projek pembangunan yang dibiayai oleh Kementerian dan Majlis.
  • Menyediakan sebutharga dan tender bagi projek-projek pembangunan.
  • Penyelenggaraan Bangunan.
  • Menyelenggara kemudahan infrastruktur dalam kawasan Majlis.
  • Urusetia Mesyuarat J/K Tetap Lalulintas, Infrastruktur dan Kerosakan awam.