MENU
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Bahagian Teknologi Maklumat
» Jabatan Perlesenan » Unit Perundangan
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Landskap » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Penguatkuasaan

JABATAN KAWALAN BANGUNAN

Objektif

Menguruskan kelulusan pelan bangunan dan perakuan sijil layak menduduki dalam kawasan Majlis Daerah Kuala Langat agar bangunan yang dibina selamat diduduki selaras dengan Undang-Undang Kecil Bangunan seragam, 1984 dan Akta 133 Parit, Jalan dan Bangunan 1974.

Fungsi-fungsi :

  • Memproses permohonan kelulusan pelan bangunan, pelan tambahan bangunan.
  • Memproses Sijil Kelayakan memduduki Bangunan (CFO).
  • Menguatkuasakan mendirikan bangunan/ tambahan tanpa pelan.
  • Memproses permohonan permit khemah/ bangunan sementara.
  • Memproses permohonan kelulusan struktur papan iklan dan menara gelombang.
  • Penyelenggaraan kerja-kerja kerosakan kecil bangunan yang dilaporkan oleh Jabatan Penilaian.