MENU
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Bahagian Teknologi Maklumat
» Jabatan Perlesenan » Unit Perundangan
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Landskap » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Penguatkuasaan

 

CAWANGAN BANDAR SAUJANA PUTRA

Unit Pengurusan Dan Pentadbiran :

 1. Bertanggungjawab Mengurus Dan Menyelaras Hal – Hal Pentadbiran Pejabat Selaras Dengan Peraturan Kepada Akta – Akta Yang Digunapakai ( Akta 171, 172, 176, 133 D.S.B. ), Undang – Undang Kecil, Perintah Tetap Majlis, Keputusan – Keputusan Mesyuarat Majlis, Arahan – Arahan Perkhidmatan, Perbendaharaan, Pekeling – Pekeliling Dan Surat Pekeliling Dari Masa Ke Semasa
 2. Merancang Dan Menyediakan Program – Program Untuk Sasaran Kerja Tahunan Dan Bajet Tahunan Cawangan
 3. Merancang Untuk Meningkatkan Perkhidmatan Majlis Dan Menyelesaikan Aduan – Aduan Penduduk Dengan Mesra Dan Berhemah Di Peringkat Cawangan
 4. Menyediakan Laporan Kemajuan Dan Pencapaian Aktiviti – Aktiviti Cawangan
 5. Menyemak Dan Menyelaras Tugas – Tugas Kakitangan, Buku Rekod Cuti / Kehadiran, Buku Log Kenderaan Serta Memantau Displin Kakitangan Di Cawangan
 6. Menghadiri Mesyuarat – Mesyuarat Majlis Mengikut Keperluan.

Unit Kewangan :

 1. Membuka Kaunter Bagi Menerima Kutipan – Kutipan Bayaran Seperti Bayaran Cukai Taksiran, Bayaran Kompaun Kesalahan Dan Pelbagai Bayaran Berkaitan Dengan Majlis
 2. Menyemak, Memeriksa Kutipan, Rekod – Rekod Kewangan Dan Pengurusan Penghantaran Kutipan Yang Teratur
 3. Menerima Dan Memproses Permohonan Pertukaran Alamat ( Cukai Taksiran )
 4. Menerima Dan Memproses Permohonan Pertukaran Hakmilik ( Cukai Taksiran )

Unit Penguatkuasaan Dan Keselamatan :

 1. Melaksanakan Tugas – Tugas Rondaan Dan Menguatkuasakan Undang – Undang Berdasarkan Perutntukan Akta Dan Peraturan Di Seluruh Kawasan Pentadbiran Cawangan
 2. Membuat Pemeriksaan Premis Berkaitan Dengan Bangunan
 3. Mengambil Tindakan Penguatkuasaan Seperti Mengeluarkan Notis Kesalahan, Notis Pemberitahuan, Sitaan Tapak Dan Rampasan
 4. Menjalankan Tindakan Drastik Melalui Operasi - Operasi Dan Pemeriksaan Seperti Penjaja Tanpa Lesen, Halangan Awam, Sitaan Iklan Tanpa Permit,Sitaan / Tangkapan Anjing Liar, Sampah Haram, Tadika & Taska, Sitaan Tidak Menjelaskan Bayaran Cukai Taksiran, Kenderaan Berat, Sitaan Pusat Cyber Café / Pusat Snooker / Rumah Urut Dan Vcd / Dvd
 5. Menjalankan Pemeriksaan Keselamatan Dan Ulasan Bagi Premis Perniagaan
 6. Menjalankan Pemeriksaan Dan Tindakan Penguatkuasaan Keatas Premis Tred Perniagaan & Perindustrian
 7. Menjalankan PemeriksaanBagi Struktur Papan Iklan Perniagaan
 8. Menjalankan Pemeriksaan Dan Siasatan Berkaitan Aduan
 9. Mengawal Kaunter Bayaran
 10. Mengawal Serta Membuat Pemantauan Pasar Malam
 11. Mengawal Serta Membuat Pemantauan Bazar Ramadhan

Unit Kawalan Bangunan :

 1. Memproses Permohonan Kelulusan Pelan Tambahan Dan Perubahan Pada Bangunan Sediada Melalui Pihak Konsultan Yang Dilantik ( Arkitek / Pelukis Pelan Berdaftar )
 2. Memproses Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan Setara / Buku Garis Panduan Yang Disediakan Oleh Majlis
 3. Memproses Permohonan Pengubahsuaian Pada Bahagian Dalaman Premis Kedai / Kormersial
 4. Mengambil Tindakan Penguatkuasaan Ke Atas Sebarang Pembinaan Dan Pengubahsuaian Dari Bangunan Sediada Tanpa Izin / Kelulusan
 5. Memproses Permohonan Permit Meletak Bahan Binaan Dan Kerja – Kerja Kecil
 6. Memproses Bayaran Balik Tuntutan Wang Cagaran Atau Kutipan Sisa Bahan Binaan ( Cagaran )

Unit Pelesenan :

 1. Menerima Dan Memproses Permohonan Baru Bagi Lesen Perniagaan / Permit
 2. Menerima Dan Memproses Permohonan Lesen Serta Merta ( Sm ), Lesen Komposit, Lesen Penjaja, Lesen Anjing, Lesen Pasar Malam, Lesen Bazar Ramadhan Dan Permit Sepanduk
 3. Menerima Dan Memproses Permohonan Untuk Permit Jualan Buah – Buahan Bermusim
 4. Memproses Permohonan Pertukaran Pindah Alamat Perniagaan
 5. Memproses Permohonan Permit Khemah Sementara
 6. Membuat Ulasan Sokongan Lesen Papan Iklan Premis